Nové ECODESIGN požiadavky pre chladiče

Radi by sme Vám dali do pozornosti skutočnosť, že od 1. januára 2018 sa v európskom (EÚ) nariadení 2016/2281 (ENER časť 21) stanovujú minimálne požiadavky pre energetickú účinnosť tepelných čerpadiel klimatizačných jednotiek, vrátane rooftopov, VRF jednotiek, chladičov a fancoilov. Účelom tohto dokumentu je objasniť nové požiadavky na energetickú účinnosť pre chladiče. Zároveň budú distribuované samostatné dokumenty pre rooftopy, VRF […]

AHU expanzný kit

AHU expanzný kit je zariadenie, ktoré spája VRV kondenzačnú jednotku a vzduchotechnickú jednotku. Vytvára prepojenie, vďaka ktorému je chladivo nastrekované priamo do výparníka, integrovaného vo VZT jednotke. Celý tento proces je riadený a monitorovaný pomocou príložných snímačov, vďaka ktorým kondenzačná jednotka neustále vyhodnocuje a prispôsobuje chladiaci alebo vykurovací výkon.

STAVBA ROKA 2016 PANORAMA CITY 1 – ocenenie za dodávku chladiacich zariadení

Radi by sme sa, ako spoločnosť CLIMAPORT s.r.o., pochválili úspešným zavŕšením spolupráce na stavbe roka 2016 – PANORAMA CITY 1 ! Dňa 22. marca 2017 sa v priestoroch Incheba Expo Aréna, Bratislava počas veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, vyhlasovali výsledky 22. ročníka súťaže zrealizovaných stavieb „Stavba roka 2016“. Ceny udeľuje odborná porota po preštudovaní technickej dokumentácie stavieb […]

Predĺženie životného cyklu výmenníkov a zníženie prevádzkových nákladov

Ochrana výmenníkov pred koróziou Predĺžte životnosť výmenníkov tepla na Vašom zariadení Dôležité komponenty na klimatizačných systémoch, ako sú výmenníky tepla, výparníky, kondenzátory na vonkajších chladičoch a suché chladiče, sú nepretržite ohrozované silnou koróziou, z dôvodu poveternostných podmienok a z celkového vonkajšieho znečistenia. Korózia je prvou/hlavnou príčinou straty účinnosti vo výmenníku tepla Výmenníky tepla sa vyrábajú z hliníka, […]