O Carrier

Spoločnosť Carrier prikladá ochrane životného prostredia najvyšší význam.

Cieľom spoločnosti Carrier je zlepšenie kvality života svojich zákazníkov. Spoločnosť Carrier však pritom berie ohľad na životné prostredie. Spoločnosť Carrier preto robí trvalý výskum a vývoj s ohľadom na energetickú účinnosť a čistejšie technológie. Pretože energeticky účinné produkty chránia životné prostredie a šetria náklady. Oboje zvyšuje kvalitu života nás všetkých! Pre spoločnosť Carrier to dôsledne platí tiež pre tlačenie katalógov produktov na papier z udržateľného obhospodarovania lesov. Papier, na ktorom je tento katalóg vytlačený, je certifikovaný neziskovou organizáciou FSC. FSC je všeobecne prospešná a nezávislá organizácia slúžiaca podpore zodpovednejšieho obhospodarovania lesov. Spoločnosť Carrier tak prispieva k zachovaniu nášho životného prostredia!

Carrier: Skúsenosť v spojení s podporou veľkej skupiny – UTC

Carrier GmbH & Co. KG je súčasťou United Technologies Corporation (UTC). UTC zamestnáva okolo 223 000 ľudí, je zastúpená asi v 180 krajinách po celom svete a patrí k najväčším verejne obchodovateľným priemyslovým podnikom na svete. UTC je globálna korporácia zložená z predných svetových podnikov s bohatou históriou a priekopníckymi technológiami. UTC podniky postavili prvú funkčnú helikoptéru na svete, vynašli výťahy a klimatizačné zariadenia. Vyvinuli prvé komerčne dostupné palivové články a navrhli kompletné systémy pre podporu života v raketoplánoch. Podporená zázemím UTC je spoločnosť Carrier bohatým zdrojom nápadov, technológií a vynálezov, ktoré pomáhajú budovať lepší svet.

Lepšie životné prostredie pre všetkých. Pre život, prácu a hry.

Naším cieľom je urobiť svet lepším miestom. Tento cieľ vznikol pred viac ako 100 rokmi, kedy Williams Carrier ako prvý položil základy modernej klimatizácie a vyvinul prvý klimatizačný systém. Od tej doby pracujeme na vytvorení príjemného, produktívneho a zdravého vnútorného prostredia, nezávislého na počasí. Dosiahli sme veľký pokrok v oblasti prepravy a skladovania potravín ľahko podliehajúcich skaze a ďalších rýchlo sa kaziacich produktov. Pri zvyšovaní našej bezpečnosti a pohodlia sme nikdy nezabudli na našu zodpovednosť za ochranu globálneho životného prostredia. Carrier bol prvým výrobcom klimatizácie, ktorý použil bezchlórové chladivá nepoškodzujúce ozónovú vrstvu. Za svoj ​​prínos k rozvoju výrobkov šetrných k životnému prostrediu dostal Carrier prestížne ocenenie za ochranu ozónovej vrstvy od americkej agentúry na ochranu životného prostredia (EPA). V súčasnej dobe je Carrier najväčším svetovým výrobcom klimatizácie, vykurovania, vetrania a komerčných chladiacich systémov pre chladiacu, klimatizačnú, vetraciu a vykurovaciu techniku​​.

Správny partner pre veľké výzvy.

Systém riadenia kvality ovzdušia a klímy spoločnosti Carrier je využívaný v mnohých prestížnych budovách po celom svete. S viac ako 100-ročnou skúsenosťou a neustálym vývojom je značka Carrier vnímaná a rešpektovaná ako spoľahlivý partner pre akúkoľvek aplikáciu. Alexandrijská Veľká knižnica (Egypt), Expo v Singapure, Galleria degli Uffi zi (Florencia, Taliansko), Sixtínska kaplnka (Vatikán, Taliansko), Beijing Palace Museum (Čína), Tate Modern Gallery (Londýn, VB), Palacio Baluarte (Pamplona, Španielsko), automobilový okruh Monza (Taliansko), múzeum Acropolis (Atény, Grécko), TAIPEI – najvyššia budova sveta – len niekoľko málo prestížnych inštalácií značky Carrier po celom svete.

Výskum, skúsenosti a inovácie

Carrier je najväčšou organizáciou na svete, ktorá sa zaväzuje k výskumu a vývoju v oblasti klimatizácie vzduchu. Základom pre kvalitu života súčasných a budúcich generácií je ochrana životného prostredia. Úlohou je toto skombinovať s neustálym ekonomickým rastom, a to spôsobom, ktorý je udržateľný po dlhé obdobie. Vízia spoločnosti Carrier nebola zmenená po viac ako jedno storočie: vytvoriť ideálnu vnútornú klímu nezávisle na počasí. Každých niekoľko sekúnd sa na svete inštaluje jedna klimatizácia Carrier. Strategickými princípmi spoločnosti Carrier je pokroková konštrukcia a technológie, spoľahlivosť, predpredajný a popredajný servis. Veľká paleta produktov ponúka pružné riešenie pre každú inštaláciu: Pre menšie použitie, od obchodnej sféry až po priemysel. Preto je spoločnosť Carrier vždy schopná v každej oblasti ponúknuť najlepšie riešenie. Vrátane spoľahlivosti. Kvalitu a spoľahlivosť Carrier zaručujeme pre všetky naše produkty a systémy. Výrobky a systémy prechádzajú rozsiahlymi testami, ako je napr 10 minútový funkčný test systému, ktorý sa vykonáva pred jeho expedíciou. K overeniu bezpečnosti výrobkov, správnosti poskytovaných údajov a plnenie náročných noriem prevádzkového použitia sú produkty tiež certifikované väčšinou medzinárodných organizácií. Tým je zaručené, že zákazník dostane bezpečný a spoľahlivý výrobok.