Montáž a servis

V rámci servisných úkonov poskytujeme:

  • uvedenie do prevádzky,
  • záručný a pozáručný servis chladiacich a klimatizačných zariadení,
  • distribúcia náhradných dielov – špecifikácia a predaj,
  • oprava a údržba chladiacich okruhov,
  • repasácia chladiacich okruhov so starými chladivami – retrofit
  • diagnostika a analýza chladiacich okruhov – skúšky tesnost.