Produktové portfólio - segment BSS

Oblasť BSS (Bulding System Solutions) v rámci segmentu HVAC (Heating-Ventilation-Airconditioning) zahŕňa všetky druhy komfortnej a priemyselnej klimatizácie vhodnej do bytov, kancelárií, administratívnych centier, hotelov, supermarketov, dátových a telekomunikačných centier, nemocníc, bánk a tiež veľkých priemyselných podnikov s požiadavkou na výrobu chladiacej vody. Naši odborníci v spolupráci s projektantmi vedia klimatizáciu a vzduchotechniku doslova „ušiť na mieru“.

Sortiment klimatizačných, chladiacich a vykurovacích jednotiek zahŕňa:

Ventilátorové konvektory (fan-coilové jednotky) v parapetnom, podstropnom, kanálovom, kazetovom alebo nástennom prevedení vo výkonových radách od 1 kW do 15 kW.

Tepelné čerpadlá:
Pre rezidenčné aplikácie s tepelným výkonom od 5 kW do 15 kW – s možnosťou riadenia troch zón (napr. okruh podlahového vykurovania, radiátorový/fan-coilový okruh, okruh teplej úžitkovej vody, prip. s výstupom na bazénový ohrev a s externým vstupom so zdroja vykurovania ako napr. solárny ohrev, záložný kotol a pod. Vysokoúčinné priemyselné s výkonom od 15 kW do 1700 kW a teplotou vody na výstupe +85°C v prevedení vzduch/voda, voda/voda, zemný kolektor/voda.

Chladiče kvapalín:
S vodou alebo vzduchom chladeným kondenzátorom.
S výkonom od 5 kW do 800 kW (špirálové kompresory).
S výkonom od 250 kW do 1800 kW (skrutkové kompresory).
Absorpčné s výkonom od 70 kW do 5300 kW (horúca voda, plyn, nízko alebo vysokotlaká para, biomasa, Turbo-chladiče s centrifugálnymi kompresormi s výkonom od 900 kW do 6300 kW.

Roof-topy – nástrešné kompaktné klimatizačné zariadenia s možnosťou vykurovania cez teplovodný výmenník, tepelné čerpadlo, el.ohrev alebo plynový ohrev.

Close control units – kompaktné klimatizačné zariadenia vhodné do dátových a telekomunikačných centier pre presné dodržanie parametrov teploty a vlhkosti vzduchu.

Vzduchotechnické centrály a rekuperačné jednotky – od 200 m3/hod. do 25.000 m3/hod.

Štrbinové lineárne výustky – koncové vzduchotechnické komponenty s funkciou smerovania vzduchu, prevedenie líniové, kazetové.

Zariadenia pre odvod odpadného tepla – vzduchom chladené kondenzátory, suché chladiče, hybridné chladiče, chladiace veže.

Stacionárne chladenie – chladiace zariadenia pre chladiarne, pre mraziarne a pre chladiace pulty, boxy.