Lekcia užitočných pojmov – klimatizácie

Európska únia v oblasti spotreby elektrickej energie sprísnila pravidlá. Od 1.januára 2013 je v platnosti smernica o ekodizajne, ktorá zaviedla niekoľko zmien v označovaní klimatizácií. Pre jednoduchšie zorientovanie sa pri výbere klimatizácie, vám vysvetlíme zopár vybraných pojmov.

Medzi ciele EÚ patrí zníženie spotreby elektrickej energie a zvýšenie energetickej účinnosti o 20% do roku 2020. Z toho dôvodu musia všetky klimatizačné jednotky do 12 kW spĺňať minimálne požiadavky na účinnosť.

„Sezónna účinnosť“

Je to nová metóda na meranie vykurovania a výkonu chladenia, pričom meria výkon pri niekoľkých vonkajších teplotách a zohľadňuje aj pomocné režimy ako napr. pohotovostný.

„Nominálna účinnosť“

Tento údaj sa meral v minulosti. Meral sa výkon pri jednej pevne stanovenej vonkajšej teplote, pričom zariadenie bolo v prevádzke na plný výkon. Nominálna účinnosť však o skutočnom výkone neinformovala správne, nakoľko sa vonkajšie teploty v realite menia a klimatizačné zariadenie nepúšťame na plný výkon.

Sezónna účinnosť teda lepšie odzrkadľuje skutočný výkon klimatizácie v reálnych podmienkach počas celej sezóny.

„SEER“

(ang. Seasonal Energy Efficiency Ratio) vyjadruje hodnotu sezónnej energetickej účinnosti pri chladení.Čím vyššie je SEER číslo, tým väčšia je účinnosť zariadenia.

„SCOP“

(ang. Seasonal Coeficient of Performance) vyjadruje pomer medzi množstvom vynaloženej a vydanej energie. Sezónny koeficient výkonu sa používa pri vyjadrení množstva tepla, ktoré je pri vynaloženej energii vydané. Čím vyšší je koeficient SCOP, tým viac tepla.

„Energetická trieda“

Tento údaj musí byť uvedený na energetickom štítku každej klimatizácie uvedenej na trh po 1.januári 2013. Energetické triedy klasifikujeme v škále od A+++ po D v rôznych farbách. Kategória A je tým zelenšia, čím je sezónna účinnosť vyššia a teda SEER alebo SCOP koeficient vyšší. Kategórie B a D sú naopak tým červenšie, čím je sezónna účinnosť nižšia a koeficienty SEER a SCOP nižšie.

„Ročná spotreba energie“

Jeden z údajov na energetickom štítku, ktorý vyjadruje podiel ročného výkonu klimatizačnej jednotky a SEER (príp. SCOP) v danej klimatickej oblasti. V Európe prichádzajú do úvahy klimatické oblasti: priemerná (zelená farba), chladná (modrá) a teplá (červená).

„Hlučnosť“

Tento údaj môže zohrávať veľmi dôležitú rolu pri výbere klimatizácie. Ak si jednotku kupujete do menšieho bytu, určite si pozrite jej akustické parametre na energetickom štítku.

„Hladina akustického výkonu“

(ang. level of sound power) je ukazovateľ hlučnosti vonkajšej alebo vnútornej klimatizačnej jednotky, označuje sa písmenami Lw a udáva sa v decibeloch (dB).

„Hladina akustického tlaku“

(ang. level of sound pressure) je miera hluku, ktorú nameriame v závislosti na vzdialenosti od zdroja zvuku, od jeho umiestnenia a od okolitého prostredia. Označuje sa písmenami Lp a udáva sa taktiež v decibeloch (dB).

Tento článok bol uverejnený v kategórii Blog.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *