Fan-coily skladom

Fan-coilové jednotky v podstropnom, parapetnomkazetovom vyhotovení sú dostupné k odberu zo skladu v Nitre a v Bratislave za mimoriadne výhodných obchodných podmienok!

Viac informácií Vám poskytne

Ing. Simona Rejdovjanová

 Obchodný zástupca odd. HVAC, systémy distribúcie pre veľkoobchod

Levická 7, 949 01 NITRA, Slovakia

Mobil: +421 908 706 492 E-mail: rejdovjanova@climaport.sk

Tento článok bol uverejnený v kategórii Aktuality.