Prečo je výhodné klimatizáciou aj vykurovať?

 

Klimatizácia je vo svojej podstate tepelné čerpadlo pracujúce na princípe vzduch-vzduch. Tepelné čerpadlo prečerpáva energiu z nižšej teplotnej úrovne (napr.vzduch) na vyššiu (vzduch alebo vykurovacia voda), pri spotrebe určitého množstva energie dodanej na pohon kompresora.

Princíp fungovania tepelného čerpadla

Rozdiel medzi tepelným čerpadlom a elektrickým ohrievačom (elektrické ohrievače, žiariče, elektrokotly,..) je, že elektrický ohrievač spotrebuje na výrobu 1 kW tepelnej energie taktiež 1 kW elektrickej energie, čiže hovoríme o priamom elektrickom ohreve (premena elektriky na teplo).

Vykurovanie tepelným čerpadlom je omnoho účinnejšie, nakoľko zo spotrebovaného 1 kW elektrickej energie je možné získať až 5 kW tepelnej energie.

Efektívne výkonové číslo (COP)

Je definované ako pomer zisku z tepelného čerpadla Qk (vykurovací výkon) k dodanej vonkajšej práci Pk (elektrický príkon) a pomocnej práci Pa (ventilátor)

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizácia) slúži štandardne na vykurovanie, ale aj na chladenie.

 

Vykurovanie klimatizáciou môže byť až 5x lacnejšie ako priame elektrické vykurovanie.

Klimatizácia Carrier Platinum je predurčená na efektívne vykurovanie, účinnejšia o približne 20% ako kondenzačný kotol s hodnotou COP vyššou ako 5. Prečítajte si o našej novej rade klimatizácií článok nižšie, kde nájdete aj podrobnú technickú špecifikáciu.

Tento článok bol uverejnený v kategórii Blog.