Kto je kto? Climaport – Obchodné oddelenie

Peter Behúl, MBA
vedenie spoločnosti

Managing director
E: behul@climaport.sk
T: +421 (0)905 532 091

Ing. Juraj Kupčík
Vedúci oddelenia HVAC

Tepelné čerpadlá a chladiče nad 250 kW, obchodný manažér

E: kupcik@climaport.sk
T: +421 (0)908 887 037  

Ing. Martin Špendla
Obchodný zástupca odd. HVAC - západ SR

Rezidenčné klimatizácie a systémy VRF

E: spendla@climaport.sk
T: +421 (0)918 341 161

Ing. Simona Rejdovjanová
Obchodný zástupca odd. HVAC

Tepelné čerpadlá a chladiče do 250 kW, systémy distribúcie pre veľkoobchod

E: rejdovjanova@climaport.sk
T: +421 (0)908 706 492

Ing. Vladimír Brnka
Obchodný zástupca odd. HVAC

Fancoily

E: brnka@climaport.sk
T: +421 (0)917 736 460

Patrik Krištof
Obchodný zástupca odd. HVAC - východ SR

Rezidenčné klimatizácie a systémy VRF

E: kristof@climaport.sk
T: +421 (0)905 622 873

Tento článok bol uverejnený v kategórii Blog.