Rekuperácia – ako funguje?

 

Rekuperačnú jednotku tvoria ventilátory na prívod a odvod vzduchu, vzduchové filtre, výmenník tepla, automatická regulácia riadenia rekuperačnej jednotky a v prípade potreby aj prídavné výhrevné teleso.

Ak by sme chceli zjednodušiť opis princípu centrálne riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, museli by sme začať v obvodovom plášti budovy pri stavebnom otvore vo fasáde. Cez tento otvor je do rekuperátora prostredníctvom rozvodov privádzaný čerstvý vonkajší vzduch, ktorý je prechodom cez filter zbavený peľu, prachových častíc a ostatných alergénov. Zároveň je cez filter do výmenníka privádzaný rovnaký objem vydýchaného vzduchu z interiéru. V tepelnom výmenníku je mu odobratá tepelná energia a následne je rozvodmi odvedený mimo obytné priestory.

Čerstvý vzduch z exteriéru absorbuje v tepelnom výmenníku tepelnú energiu získanú z odpadného vzduchu a ten je následne prostredníctvom rozvodov privádzaný do interiéru a distribuovaný do jednotlivých obytných miestností.

 

 

Neoplatí sa šetriť

Riadené vetranie s centrálnou rekuperačnou jednotkou nepatrí medzi najlacnejšie zariadenia. Jedná sa o vyššiu vstupnú investíciu a taktiež náročnejšiu realizáciu rozvodov vzduchu. Pri zvažovaní inštalácie centrálnej rekuperačnej jednotky je najvhodnejšie obrátiť sa na odborníkov s potrebnými zručnosťami a vedomosťami, nakoľko zbežná obhliadka priestorov so zle vybranou rekuperačnou jednotkou alebo nevhodným naplánovaním trasy rozvodov vzduchu nestačí.

 

Tento článok bol uverejnený v kategórii Blog.