Fancoil – definícia a správny návrh

 

Čo je to fancoil?

Na začiatok by sme si mali zadefinovať čo vôbec fancoil je. Je to komponent vykurovacej alebo chladiacej sústavy, určený pre distribúciu tepla alebo chladu do obytných a verejných priestorov. Inými slovami je to ventilátorový konvektor pracujúci na princípe teplovýmennej plochy s núteným prúdením vzduchu, zaisteným vstavaným ventilátorom.

Čo je potrebné k správnemu technickému návrhu fancoilu ?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť aký zdroj tepla a chladu máme k dispozícii, pre správne určenie teplonosného média, rovnako ako aj teplotného spádu. Väčšinou sa stretávame s vykurovacou sústavou, kde je nainštalovaný plynový kotol s teplotným spádom napr. 55/45°C a ako zdroj chladu môže byť zvolený chladič kvapaliny obvykle s teplotným spádom 7/12°C. Tieto všetky parametre vstupujú do výmenníkov fancoilovej jednotky.

V ďalšom kroku je potrebné si zadefinovať očakávané parametre prostredia, v ktorom uvažujeme s inštaláciou samotného fancoilu. Konkrétne nás zaujíma výpočtová teplota, ktorá je podľa certifikácie Eurovent  v našich podmienkach stanovená nasledovne:

Leto – suchý teplomer: 27°C, mokrý teplomer: 19°C, relatívna vlhkosť vzduchu: 50%

Zima – 19-20°C bez úpravy vlhkosti, konkrétna teplota vzduchu je zodpovedajúca charakteru miestnosti (spálňa – 19°C, obývačka – 21°C, kúpeľňa – 22°C)

 

Čo ďalej keď už máme základné parametre?

Nemenej dôležitý je výber typového vyhotovenia fancoilu pre riešený priestor. Možností je viac:

Parapetný fancoil

Tento typ FCU je dostupný v rôznych variantoch. Dá sa inštalovať ako neopláštená jednotka zabudovaná po okenný parapet iba s viditeľnou nasávacou a výfukovou mriežkou, alebo ako jednotka s opláštením priznaná v priestore.

Kazetový fancoil

Kazetový FCU je určený na inštaláciu do podhľadu príp. zníženého stropu so 4-smerovou distribúciou vzduchu do priestoru. Tento fancoil má už v sebe integrované čerpadielko na odvod kondenzátu s výtlačnou výškou 50 cm.

Kanálový fancoil

Tento typ FCU je taktiež určený na inštaláciu do podhľadu, pričom je viditeľná iba dekoračná výfuková mriežka, prípadne je možné ho umiestniť voľne pod strop ako priznanú jednotku (industriálne riešenie). Existuje v nízkotlakom, strednotlakom a vysokotlakom prevedení. Z našich skúseností vieme povedať, že vo veľkej väčšine prípadov postačuje návrh nízkotlakej alebo strednotlakej jednotky, nakoľko je ich externý tlak postačujúci (35-50 Pa).

Nástenný fancoil

Toto prevedenie FCU vyzerá rovnako ako splitová klimatizačná jednotka, odlišujú sa iba teplonosným médiom.

Čo je pracovný bod fancoilu?

Pracovný bod je nominálna hodnota, pri ktorej uvažujeme, že bude fancoil pracovať pri výpočtových parametroch. Pri použití AC motora (3-6 otáčkové riadenie), odporúčame jednotku dimenzovať na stredné otáčky. Pri fancoile s EC motorom (plynulá regulácia 0-10 V) je vhodné ho dimenzovať na úroveň približne 4,5-5,5 V.

Aký vplyv má pracovný bod na samotnú prevádzku fancoilu?

Jeden z najdôležitejších vplyvov sa týka hlučnosti fancoilu. Je veľmi dôležité dodržanie zadefinovaných akustických parametrov, ktoré sa odvíjajú od charakteru daného priestoru, kde bude FCU nainštalovaný. Taktiež je pri návrhu zaujímavý aj fakt, či bude fancoil v prevádzke iba počas dňa, alebo aj cez noc, kedy sú požiadavky na hluk náročnejšie. Akustické údaje bývajú uvedené v dB a pohybujú sa väčšinou od 30 dB v spálni až po 55 dB vo verejných priestoroch.

Spôsob ovládania fancoilu

Na vodnej strane fancoilu zohráva ako riadiaci prvok dôležitú úlohu ventilová sada. Jedná sa o dvoj alebo trojcestný ventil s pohonom, ktorý môže byť buď 230 V alebo preferovaný 0-10 V pre plynulú reguláciu.

Na strane interiéru je fancoil vybavený ovládačom tzv. termostatom, ktorý  môže mať rôzne prevedenia. Termostat je v dnešnej dobe možné ovládať  aj pomocou Wi-fi, prípadne ho prepojiť s nadradeným komunikačným protokolom (Bacnet, Modbus, Lonwork,…).

Z predchádzajúcich poznatkov vieme skonštatovať, že návrh fancoilu nie je chvíľková záležitosť, avšak nie je to nič komplikované, pokiaľ vieme ako na to ?

Tento článok bol uverejnený v kategórii Blog.