Climaport ako ambasádor udržateľnosti

 

V súčasnosti sa čoraz viac skloňujú slovíčka „eko, bio, zelené budovy, ochrana životného prostredia“. SKGBC sa zasadzuje za udržateľnosť v stavebníctve a architektúre a túto tému aktívne prinášame odbornej i laickej verejnosti a od minulého roka sme sa začali venovať aj mladšej generácii – žiakom stredných škôl. Našej spoločnosti sa táto myšlienka veľmi páči a preto sa Climaport rozhodol vstúpiť do projektu SKGBC „Ambasádori udržateľnosti“. 

 

Počas Týždňa zelených budov, ktorý sa konal 23.-27.9.2019 sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia, kde sme odovzdali cenu Škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, vo forme klimatizačnej jednotky do počítačovej učebne.

Tento článok bol uverejnený v kategórii Aktuality.