Climaport je aktívnym a kvalitným partnerom

 

CLIMAPORT  je jedným z hlavných partnerov podujatia Týždňa zelených budov, ktoré sa uskutoční od pondelka 23. septembra 2019 do 3. októbra 2019. Záujmom tohto podujatia a celého týždňa prezentácií je vytvárať priestor na osvetu a rozvoj trhu s cieľom transformácie stavebníctva k udržateľnej výstavbe.

Podrobné informácie o programe a on-line prihlasovací formulár nájdete na:

Týždeň zelených budov

 

Aj podporou a sponzoringom projektu GREEN DAY pre školy v našom regióne sa snažíme myslieť efektívne, ekologicky a hlavne vpred. Odborné prednášky a diskusie na tému udržateľnosti vo výstavbe, elektromobilite a ekológie sú nám veľmi blízke a rozhodli sme sa práve v rámci tohto projektu so študentami nie len diskutovať, ale ich aj odmeniť klimatizáciou počítačovej miestnosti.

Viac o našej podpore na:

Green day

 

Po úspešnosti projektu Ambasádori udržateľnosti pre Bratislavský región sa do projektu zapojili v školskom roku 2019/2020 aj školy z Nitrianskeho regiónuCLIMAPORT podporuje takúto činnosť a stáva sa tak partnerom pre stredné školy v regióne Nitra. Našou úlohou je pomoc a mentoring zástupcov jednotlivých škôl v rámci príprav „udržateľných projektov“, ktoré si za svoj cieľ zvolili napríklad obnovu školských budov, mestských budov, verejných priestranstiev, športovísk a iných areálov.

Viac o projekte sa dozviete na:

Ambasádori udržateľnosti

Viac informácií o týchto projektoch Vám poskytne

Peter Behúl, MBA, Managing director

Levická 7, 949 01 Nitra

Mobil: +421 905 532 091

E-mail: behul@climaport.sk

www.climaport.sk

Tento článok bol uverejnený v kategórii Aktuality.