Výhody tepelného čerpadla

 

Tepelné čerpadlo je ideálnou odpoveďou na ekologickú a finančnú otázku zdroja tepla. Do veľkej miery napomáha znižovaniu emisií CO2 a ponúka energetickú nezávislosť od plynu alebo fosílnych palív. To však zďaleka nie sú všetky výhody tepelného čerpadla.

Na začiatok si pripomenieme princíp fungovania tepelného čerpadla:

 

Popularita tepelných čerpadiel každým rokom rastie a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je ekologický aspekt výroby tepla dotovaný štátnym príspevkom, ďalej neustále rastúce ceny energií a taktiež klesajúca cena samotných tepelných čerpadiel.

Cena a využitie

Tepelné čerpadlo ešte stále vyžaduje narozdiel od plynového kotla vyššiu vstupnú investíciu, nie je to však dramatický rozdiel, navyše investícia do tepelného čerpadla sa vám skôr či neskôr vráti.

Vďaka všestrannosti tepelných čerpadiel môžeme tieto zariadenia využiť nielen na vykurovanie alebo na chladenie miestností, ale aj na ohrev vody.

Ing. Simona Rejdovjanová
Obchodný zástupca odd. HVAC

Tepelné čerpadlá a chladiče do 250 kW, systémy distribúcie pre veľkoobchod

Tento článok bol uverejnený v kategórii Blog.