Spoločnosť SAMSUNG sa pripája k združeniu CARRIER

 

USA: Spoločnosť Samsung Electronics podpísala dlhodobú strategickú dohodu so spoločnosťou Carrier Global Corporation o dodávkach kompresorových a invertorových technológií pre použitie v rezidenčnom portfóliu HVAC spoločnosti Carrier.

V rámci zapojenia sa do programu Carrier Alliance dodá spoločnosť Samsung aj náhradné kompresory značky Carrier, čo je výhodou pre dodávateľov spoločnosti Carrier objednávajúcich náhradné diely.

Program Carrier Alliance bol predstavený minulý mesiac so zámerom optimalizovať dodávateľský reťazec spoločnosti posilnením a predĺžením strategických vzťahov s dodávateľmi. Spoločnosť Carrier tvrdí, že aliancia poskytne spoločnosti Carrier a jej kľúčovým dodávateľom možnosti istoty, bezpečnosti a rastu.

„Sme nadšení, že môžeme rozširovať naše strategické vzťahy so spoločnosťou Samsung, a sme radi, že ich môžeme privítať ako jedného z najnovších dodávateľov Carrier Alliance,“ uviedol Ed Dunn, viceprezident dodávateľského reťazca spoločnosti Carrier.

„Prostredníctvom programu Carrier Alliance identifikujeme najlepších z najlepších, vybranú skupinu dodávateľov, ktorí zdieľajú náš rozsiahly geografický dosah, šírku ponuky, zameranie na kvalitu a optimálne náklady a taktiež záväzok k rozmanitosti a udržateľnosti,“ dodal.

Tieto dve spoločnosti spolupracovali už v minulosti a inžinieri spoločnosti Samsung úzko spolupracovali so spoločnosťou Carrier na integrácii kompresorovej a invertorovej technológie Samsung do produktov Carrier Infinity s inteligenciou Greenspeed.

Invertorové ovládanie spoločnosti Samsung je integrované do regulácie kompresora a bezproblémovo sa pripája k technológii Bluetooth pre zjednodušenie práce servisných technikov a tiež aby sa zaistilo, že zákazník bude mať vždy najaktuálnejší operačný softvér.

Ing. Martin Špendla
Obchodný zástupca odd. HVAC

splity a VRF – západ SR

Patrik Krištof
Obchodný zástupca odd. HVAC

splity a VRF – východ SR

Tento článok bol uverejnený v kategórii Aktuality.