Spoločnosť CARRIER predstavila novú radu 3-trubkových VRF systémov pre rok 2021

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

 • Riešenie vykurovania a chladenia súčasne

Systém rekuperácie tepla SUPER XR umožňuje súčasne vykurovať aj chladiť jedným systémom. Energetická účinnosť je maximalizovaná odvádzaním tepla z vnútorných jednotiek v režime chladenia do oblastí vyžadujúcich vykurovanie.

 • Riešenie teplej vody

K vonkajšej jednotke Super XR je možné pripojiť vysokoteplotný hydromodul Carrier na výrobu teplej vody od 25°C do 80°C, čo súčasne umožní chladenie, vykurovanie priestoru a ohrev vody.

 • Riešenie úpravy vzduchu

Vonkajšiu jednotku Super XR je možné pripojiť aj k vzduchotechnickej jednotke DX AHU a tak zabezpečiť prívod chladného resp. teplého vzduchu.

 • Riešenie vzduchovej clony

K Super XR je možné pripojiť aj vzduchovú clonu.

 • Riešenie prívodu čerstvého vzduchu

 • Systém detekcie úniku chladiva

 • Rôzne možnosti ovládania: – lokálne (nástenné, dotykové IR)

                                                  – centrálne (skupinové, zónové, BMS)

 • Patentovaná metóda výpočtu spotreby elektriny vonkajšej jednotky a rozdelenie spotreby medzi jednotlivé vnútorné jednotky, aby bolo možné rovnomerne vyčísliť poplatky za elektrinu. Možnosť exportu do Excelu

 • Integračné riešenie do systémov riadenia budovy, kompatibilita s protokolmi BMS: BACnet, LonWorks, Modbus a KNX

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ

 • Rekuperácia tepla, maximálna úspora energie
 • Systém riadenia energie (EMS)

      – inteligentná automatická regulácia teploty chladiva

      – 7 úrovní energetického manažmentu (regulácia výkonu alebo obmedzenie 

         výkonu v spolupráci s Emax)

 • Nepretržitá kontrola výmenníkov tepla a kompresorov pre zvýšenie energetickej účinnosti v režime rekuperácii

VÝBER APLIKÁCII

 • Rozsiahli výber kapacity (od 25kW do 150kW)
 • Široký prevádzkový rozsah od -25°C do +52°C
 • Systém umožňujúci veľké dĺžky potrubí
 • Pomer pripojenia celkovej kapacity chladiaceho výkonu vnútorných jednotiek môže byť až 200% voči chladiacemu výkonu vonkajších jednotiek
 • Max. počet vnútorných jednotiek – 64ks
 • Technológia precízneho riadenia olejového hospodárstva

 

NOVÝ AHU KIT

 • Nový DX AHU spojovací kit

 • Vie komunikovať s Carrier VRF vonkajšími jednotkami, s AHU kitmi iných značiek a vnútornými jednotkami.
 • Je možné skombinovať až 4 AHU spojovacie kity
 • Kapacita až do 224kW (80HP)

Ing. Martin Špendla
Obchodný zástupca odd. HVAC

splity a VRF – západ SR

Patrik Krištof
Obchodný zástupca odd. HVAC

splity a VRF – východ SR

Tento článok bol uverejnený v kategórii Aktuality.