Bourbon Automitove Plastic – prvý projekt s chladičom (R32)

Projekt Bourbon Automotive Plastic v Dolnom Kubíne je našim prvým projektom, kde budeme ešte pred Vianocami 2020 dodávať kompaktný chladič CARRIER typu 30RBP-550R s ekologickým chladivom R32.

Zariadenie typu 30RBP (R32) má zároveň aj funkciu tepelného čerpadla. Chladivo R32 sa vyznačuje nízkou hodnotou GWP (GWP = 675), čo je v porovnaní so zariadením s chladivom R410a (GWP = 2088) omnoho ekologickejší variant a vďaka tomu je možné ušetriť až 70% emisií CO2.

Francúzsky investor sa týmto rozhodol pre veľmi rozumné riešenie, ktoré spĺňa nielen ekologický aspekt, ale taktiež vysoké nároky na čo najnižšiu energetickú náročnosť, nízku hlučnosť a kompaktné rozmery zariadenia.

Dodávaný chladič dosahuje veľmi vysokú účinnosť SEER ať 5,3 (podľa prieskumu je táto hodnota najlepšia na trhu), čo predstavuje ďalšie úspory emisí CO2. V porovnaní s chladičom, kde bolo použité chladivo R410a, je nárast účinnosti výroby chladu až o 10%. Jedinečná je aj hlučnosť zariadenia, ktorá v nízkohlučnom vyhotovení predstavuje hodnotu Lp(A) v 10m iba 57dB(A). Medzi ďalšie výhody patrí veľmi nízky objem chladiva – iba 50kg / 552kW Qch, čo predstavuje iba 9%, kde u starších zariadení bol objem chladiva na úrovni 15% / celkový chladiaci výkon.

Tým, že zariadenie má objem chladiva do 25kg / okruh, nespadá pod klasifikáciu vyhradeného technického zariadenia, ale samozrejme musíme potvrdiť, že chladivo R32 patrí do kategórie A2L. To je novou výzvou nielen pre chladiarenské spoločnosti, ale aj servisné organizácie, ktoré sa s týmto chladivom budú stretávať už nie iba v malých klimatizačných jednotkách, ale čoraz viac aj vo veľkých chladičoch.

Podobné aplikácie si budú vyžadovať nové investície do materiálového vybavenia, školení a kurzov, oprávnení na prevoz a manipuláciu s chladivom v kategórii A2L (mierne horľavé chladivá) a pre investora vzniknú povinnosti z hľadiska detekcie únikov, tesnostných skúšok a ochrany zdravia pri práci.

Otvor viac info o chladičoch (R32)

Ing. Juraj Kupčík
Vedúci oddelenia HVAC

tepelné čerpadlá a chladiče nad 250 kW

Tento článok bol uverejnený v kategórii Aktuality.